Earn Money Jobs   IBPS Clerk Recruitment Sep 2020   |   Punjab Wakf Board Recruitment Sep 2020   |   Punjab Govt Jobs 2020   |   Punjabi Grammer Study Notes Download
Earn Money Jobs   Punjab Wakf Board Study Material Download   |   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Category: Announcements

Punjab Police 305 Jail Warder Direct Recruitment Notice 2020

Punjab Police Jail Warders Recruitment 2020 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ 305 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰਾਂ
Read More
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ